Info 4/2016

Varsel om husleieregulering (økning av felleskostnader)

På styremøtet i Gimle Brl onsdag 9/11 ble det besluttet å øke felles-kostnadene med

Kr. 650 pr måned fra og med 1. januar 2017

Bakgrunnen er et ønske fra styret om å styrke beholdningen på driftskontoen, samt å kunne ta noen løpende kostnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet (tak og vinduer) i 2017. Dette vil også i beste fall kunne redusere det endelige lånebehovet.

Reguleringen nå vil utgjøre ca. halvparten av den varslede husleie-økningen relatert til rehabiliteringen. Fastsettelse av endelig «ny» husleie vil som tidligere vedtatt skje etter at prosjektet er ferdig, ca
1. januar 2018.

Info 3/2016

Info 3/2016

                                                                                                        10/10/2016

Info til beboere i Gimle Borettslag.
Underskrevet protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2016 er nå delt ut i postkassene sammen med oppdatert beboerliste.
Styret takker for tilliten fra en enstemmig generalforsamling og vil sammen med GOBB sette i gang prosessen med rehabilitering av vinduer og yttertak.
Mer informasjon vil komme etter hvert som prosjektet kommer i gang

Info om Bjørkestien 47:
Leiligheten har stått ubebodd i noen år og en vannskade i vår har medført behov for en omfattende reparasjon. Forsikringsselskapet If har saken og leiligheten vil bli satt i stand og solgt. Leder Thorbjørn Hagen er vår mann i saken og vil følge opp framdriften.

Med vennlig hilsen
Styret i Gimle Brl
Bjørn Vikenes
Sekretær

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Vi minner om ekstraordinær generalforsamling i Gimle Borettslag

I dag – Onsdag 5. Oktober kl. 18:30
På Grand Hotell – Møterom Mjøen

Det er kun en sak til behandling – Rehabilitering av vinduer og yttertak.
Saksdokumenter er lagt i postkassa hos alle torsdag 22/9.

Vel møtt.

Mvh Styret i Gimle Brl

Nye internettsider

Velkommen til våre nye internettsider!

Det nye styret ønsket en gjennomgang av nettsidene våre og her er resultatet så langt.

Det meste av innholdet vil dere kjenne igjen fra de gamle nettsidene. Noe av innholdet på sidene er nå kun tilgjengelig for beboere i Gimle Borettslag via passord: lenken «For beboere i Gimle BRL», øverst til høyre på siden.

Videre ligger linken «Om Gimle BRL», med beskrivelse av borettslaget, navn på styremedlemmer, vara-medlemmer og valgkomité og «Nyttig», som inneholder snarveier til buss- og togruter, GOBB, tømmekalender og annet «kjekt-å-ha». «Bilder» viser oversiktskart, flyfoto etc. fra Gimle Brl.

Fint om dere kikker litt rundt på innholdet på disse nettsidene og kom gjerne med forslag om endringer og innhold. Se spesielt på dine opplysninger inne på beboerlisten og gi meg tilbakemelding på post@gimle.info evt. tlf: 974 94 848 dersom du har kommentarer eller endringsforslag.

E-postadresser: Vi vil gjerne ha e-postadresser til alle beboere, siden det ofte er en raskere informasjonskanal enn bare å legge «en lapp i postkassa». Inntil videre kommer vi selvfølgelig til å bruke «lapper» uansett.

Send e-postadressen din og evt. kommentarer til undertegnede til post@gimle.info.

Med vennlig hilsen
Styret i Gimle Borettslag

Bjørn Vikenes
Sekretær