Info 3/2017

DUGNAD  Onsdag 10. Mai kl. 17:00

Det blir dugnad på feltet onsdag 10. mai. Kl. 17:00.

Containere for hageavfall og restavfall blir bestilt og utplassert som før.

NB! Vi ber om respekt for at søppel som kan sorteres og leveres GRATIS på søpletomta IKKE blir kastet i restavfallscontainerne denne dagen. Tidligere har dette resultert i at containerne blir fulle med en gang og bare noen få får benyttet tilbudet.

Info 2/2017

Årets Generalforsamling blir Tirsdag 9. Mai

Endelig innkalling med tid og sted kommer senere, men sett av datoen allerede nå.

VIKTIG! Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være levert styret v/Leder Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8,
senest onsdag 26. april 2017

Ny søppeldunk for glass og metall

Som dere kanskje har sett i avisen kommer det en ny søppeldunk for glass og metall. Utlevering av nye dunker starter etter påske.
Første tømming av disse blir i August, men blir det fullt før (..og sannsynligvis gjør det det) må vi bruke glasskontainere rundt i byen som idag. ETTER denne August-tømmingen kommer vi inn i fast tømmerutine (antagelig hver 7-8 uke), som vil bli bekjentgjort via kommunens nye tømmekalender for 2. halvår 2017.
Glass/metallkontainerne i byen vil bli fjernet for godt etter August.

Det blir dermed ikke aktuelt med en felles glass/metallkontainer i borettslaget slik som for papir.
Nytt: Drikkekartonger skal heretter kastes i papirkontainer.

Styret ønsker dere alle en riktig god påske!

Info 5/2016 Måleravlesning – Frist 28. desember

Info 5/2016

Strømmålerne må som vanlig leses av ved årsslutt.

Nærmere informasjon om avlesing sendes ut til hver enkelt beboer i Gimle Brl i disse dager. Avlesingen skal utføres nærmest mulig årsskiftet og styret har satt en frist til

Onsdag 28. desember

og må meldes tilbake til sekretær Bjørn Vikenes, Bjørkestien 22.

Som dere sikkert har mottatt brev om fra GOBB, vil strømregninga fra 1.1.2017 komme separat fra Eidsiva Energi og ikke lenger være inkludert i felleskostnader fra GOBB.

Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert nye, digitale strømmålere. Da slipper vi å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk forbruk. Dere kan lese mer om utskifting av målere her.

Styret ønsker alle beboere i Gimle BRL en riktig god jul og et godt nytt år!

Info 4/2016

Varsel om husleieregulering (økning av felleskostnader)

På styremøtet i Gimle Brl onsdag 9/11 ble det besluttet å øke felles-kostnadene med

Kr. 650 pr måned fra og med 1. januar 2017

Bakgrunnen er et ønske fra styret om å styrke beholdningen på driftskontoen, samt å kunne ta noen løpende kostnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet (tak og vinduer) i 2017. Dette vil også i beste fall kunne redusere det endelige lånebehovet.

Reguleringen nå vil utgjøre ca. halvparten av den varslede husleie-økningen relatert til rehabiliteringen. Fastsettelse av endelig «ny» husleie vil som tidligere vedtatt skje etter at prosjektet er ferdig, ca
1. januar 2018.

Info 3/2016

Info 3/2016

                                                                                                        10/10/2016

Info til beboere i Gimle Borettslag.
Underskrevet protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2016 er nå delt ut i postkassene sammen med oppdatert beboerliste.
Styret takker for tilliten fra en enstemmig generalforsamling og vil sammen med GOBB sette i gang prosessen med rehabilitering av vinduer og yttertak.
Mer informasjon vil komme etter hvert som prosjektet kommer i gang

Info om Bjørkestien 47:
Leiligheten har stått ubebodd i noen år og en vannskade i vår har medført behov for en omfattende reparasjon. Forsikringsselskapet If har saken og leiligheten vil bli satt i stand og solgt. Leder Thorbjørn Hagen er vår mann i saken og vil følge opp framdriften.

Med vennlig hilsen
Styret i Gimle Brl
Bjørn Vikenes
Sekretær

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Vi minner om ekstraordinær generalforsamling i Gimle Borettslag

I dag – Onsdag 5. Oktober kl. 18:30
På Grand Hotell – Møterom Mjøen

Det er kun en sak til behandling – Rehabilitering av vinduer og yttertak.
Saksdokumenter er lagt i postkassa hos alle torsdag 22/9.

Vel møtt.

Mvh Styret i Gimle Brl

Nye internettsider

Velkommen til våre nye internettsider!

Det nye styret ønsket en gjennomgang av nettsidene våre og her er resultatet så langt.

Det meste av innholdet vil dere kjenne igjen fra de gamle nettsidene. Noe av innholdet på sidene er nå kun tilgjengelig for beboere i Gimle Borettslag via passord: lenken «For beboere i Gimle BRL», øverst til høyre på siden.

Videre ligger linken «Om Gimle BRL», med beskrivelse av borettslaget, navn på styremedlemmer, vara-medlemmer og valgkomité og «Nyttig», som inneholder snarveier til buss- og togruter, GOBB, tømmekalender og annet «kjekt-å-ha». «Bilder» viser oversiktskart, flyfoto etc. fra Gimle Brl.

Fint om dere kikker litt rundt på innholdet på disse nettsidene og kom gjerne med forslag om endringer og innhold. Se spesielt på dine opplysninger inne på beboerlisten og gi meg tilbakemelding på post@gimle.info evt. tlf: 974 94 848 dersom du har kommentarer eller endringsforslag.

E-postadresser: Vi vil gjerne ha e-postadresser til alle beboere, siden det ofte er en raskere informasjonskanal enn bare å legge «en lapp i postkassa». Inntil videre kommer vi selvfølgelig til å bruke «lapper» uansett.

Send e-postadressen din og evt. kommentarer til undertegnede til post@gimle.info.

Med vennlig hilsen
Styret i Gimle Borettslag

Bjørn Vikenes
Sekretær