Rotteplager

Som de fleste sikkert har registrert i lokale medier har det vært en del rotteplager i sørbyen.
Vårt borettslag har nå fått et tilfelle i Bjørkestien. Firmaet som har håndtert skaden ber oss alle om å ta forholdsregler mot slike tilfeller:

VÆR SNILL Å IKKE MATE FUGLER/SETTE UT FUGLEMAT ETC!

Rotter spiser også fuglemat og rester av fuglemat som faller ned på bakken. Dette ser ut til å ha vært den mest sannsynlige årsaken også i vårt tilfelle. Styret ber derfor alle om å bidra til at vi ikke får mer besøk av rotter.

Måke snø fra taket?

Med tanke på snømengde hittil i vinter og fjorårets voldsomme snømengder har vel tanken om snømåking fra takene streifet oss om dagen – spesielt siden det er meldt mildvær til helga.

Vi har i dag vært i kontakt med teknisk avdeling hos GOBB og forhørt oss:
GOBB gir ingen særskilt anbefaling om snømåking enda. Snømengden er foreløpig bare på ca halvparten av fjoråret.

Siden alle leiligheter i Gimle Brl fikk nye og forsterkede tak i fjor burde det heller ikke være noen fare. Det var heller ikke alle som måkte i fjor heller, og det holdt fint.

Enhver må gjerne vurdere eget behov for trygghetsfølelse. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å måke om en føler for det.
Styret holder kontakt med GOBB og vil komme tilbake med anbefalinger dersom det skulle bli aktuelt.

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

Hilsen styret

Fraværende gatelys

Godt nytt år til alle beboere i Gimle Borettslag!

Som dere sikkert har merket har gatelyset på feltet vært fraværende en stund.
Feilen ble meldt før jul og purret i romjula, men det ser ut til å være en viss treghet i dette systemet.
Styret følger opp overfor Eidsiva og kommunen og håper det blir rettet snart.

Dette til orientering.

Mvh
Styret i Gimle Brl

Felleskostnader april er større enn normalt – og feil

Dere har idag mottatt en manuell faktura på felleskostnader for april.
Vi ber dere betale mottatt giro slik den er.

GOBB sier at det forhåpentligvis vil være rettet fra mai.

Årsaken er en regelendring som sier at renter og avdrag, (den enkelte leilighets andel av lånet knyttet til rehabiliteringsprosjektet vårt) ikke lenger er inkludert i felleskostnader, de skal spesifiseres utenom.

Dermed må våre felleskostnader reduseres tilsvarende. Gimle Brl har ikke hatt gjeld på flere år, så dette har ikke vært aktuelt for oss før nå. Regnskapsføreren hadde ikke tenkt på at vi allerede hadde tatt høyde for renter og avdrag i våre nye felleskostnader.

Sum felleskostnader og renter/avdrag («husleie») vil derfor bli ca. kr. 5.400 som idag, men være spesifisert.

 

Info 3/2018

Generalforsamling

Årets Generalforsamling blir Mandag 7. Mai kl. 18:00.
Endelig innkalling og sted for Generalforsamlingen kommer senere.

OBS! Saker til behandling på Generalforsamlingen må være styret v/Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8 i hende innen Søndag 22. april 2018.


Ny TV- og bredbåndsavtale
TV- og bredbåndsavtalen med Eidsiva Bredbånd (EB) går ut i høst. Styret hadde et møte med EB i forrige uke og vi har gleden av å fortelle at EB bygger ut fiber i hele borettslaget i løpet av sommeren 2018. Da får vi skiftet ut snart 40 år gammelt kabelnett og få en moderne teknologisk plattform.

Nærmere info og detaljer vil komme etter hvert, men et par ting kan nevnes:
– TV via Get som i dag, men kun en bitteliten dekoder – Getbox Micro.
– Opptak fra TV lagres i skyen, ikke på harddisk som i dag.
– Standard bredbåndshastighet blir: 10/10 Mbit
– Mulighet til å betale for ekstra bredbåndshastighet som før:
50/50 og 100/100 Mbit
– For beboere vil det i det daglige ikke merkes annet enn at teknologien er
annerledes og bedre.

Rehabiliteringsprosjektet
Det store prosjektet er nå fullført og kostnaden endte på totalt kr. 16.3 mill.
Noen spørsmål må avklares og følges opp. Ettårsbefaring vil kunne avdekke feil og mangler. Er det noen som oppdager saker og ting utover året, kan dere melde dette til formann Thorbjørn Hagen.

Graving og asfaltering i sommer
Det vil i sommer bli utført en del graving på feltet:

  • Utskifting av kabelnett til TV/bredbånd – tilførselsnett og inn til hver leilighet.
  • Utbedring av vannlekkasje i rør i gata vil berøre BJ 41/43, 18/20 og 22/24.
  • Oppgradering og asfaltering av veisystemet som tidligere avtalt.

Styret vil kreve av utførende entreprenører at gravingen koordineres for å slippe dobbeltarbeid. Det er derfor naturlig at asfaltering av veier kommer helt til slutt.

E-postadresser
Vi har e-postadresser på snart alle i Gimle Brl, og formidling av info som dette og andre saker er veldig rasjonelt via e-post. Dette er selvfølgelig ikke et krav og de som ønsker det skal gjerne få info på papir i postkassa fortsatt.
Denne info er derfor sendt både som vedlegg i e-post og lagt i postkassene.
Fint om du/dere som evt. IKKE har fått denne Info 3/2018 på e-post, men som ønsker det heretter, sende e-postadressen din til post@gimle.info.

Takk for hjelpen!

Vi ønsker alle beboere en riktig god påske!

 

Info 2/2018

Gimle Borettslag                  Info 2/2018       24/1/2018

Snømengde på tak – Ny info fra GOBB!

Vi har i dag fått nye anbefalinger fra GOBB ang. snømengde på hustak:

Det anbefales å måke takene nå!

På grunn av nytt kraftig snøfall i går og mildvær idag, er det nå iflg. GOBB ikke lenger tvil om at vi bør måke av hustakene!

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

HUSK også: Ikke måk en side av hustaket først og så den andre! Måk litt på hver side hele veien, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Lykke til!

 

Mvh
Styret i Gimle Brl

 

 

Info 1/2018

Godt nytt år!

Snø!
Vinterens snømengde har vel ikke nådd noen rekord enda, men er i alle fall noe uvant. Som vi før har nevnt er det en utfordring hvor snøen skal gjøres av ved brøyting og måking. Vi håper dette ikke har skapt for mye ulemper så langt.

Når det gjelder snømengde på tak, har styret vært i kontakt med GOBB, som
sier at våre leiligheter normalt skal tåle mye mer (ca. 150-200 kg/m2) enn det som er kommet på takene til nå (anslått til ca 60-70 kg/m2 av GOBB)

Det er derfor foreløpig ikke nødvendig å anbefale måking av hustakene, men det er selvfølgelig fritt opptil den enkelte huseier.

For de som har garasje derimot, kan det være smart å måke, da disse konstruksjonene sannsynligvis ikke er så kraftige som husene.

Et lite tips uansett: Ikke måk en side først og så den andre! Måk litt på hver side samtidig, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Styret vil komme tilbake med ny info og anbefaling dersom det skulle bli aktuelt.

Mvh
Styret i Gimle Brl

Info 6/2017

Info 6/2017

Økning av felleskostnader fra 2018
Som tidligere varslet blir en økning av felleskostnader i Gimle Brl etter at rehabiliteringsprosjektet nå er i mål. I styremøte den 29/11/2017 ble det vedtatt å øke felleskostnader med kr. 750/mnd. fra januar 2018.

Status rehabiliteringsprosjekt
Overtagelsesprotokoll ble undertegnet i møte med Syljuåsen den 29/11/2017 med enkelte merknader om ikke-fullførte arbeider (mest vinduer). Restarbeid vil bli utført så snart som mulig. Både Syljuåsen og styret i Gimle Brl er veldig godt fornøyd med prosjektet, selv om det har vært litt utfordrende med takarbeider i regnværet i høst.
I prosjektet er det også lagt inn et beløp til vedlikehold og asfaltering av veier. Dette er det tatt hensyn til i økningen av felleskostnader, siden beløpet «er igjen» på det totale lånet for prosjektet, og vil bli brukt i 2018.

Papircontainer på hovedparkeringsplass i Bjørkestien.
Denne vil bli stående på p-plassen i vinter som før. Både papir- og hageavfalls-container er som kjent tenkt plassert på området der brakkeriggen sto, for å frigi noen flere p-plasser. Siden opprydding og klargjøring av dette området ikke ble ferdig til snøen kom, venter vi til våren med omplassering.

 Hvis ikke noe helt spesielt skjer nå i desember, blir dette siste info før årsslutt.

Styret vil derfor benytte anledningen til å ønske alle beboere i Gimle Brl
God jul og godt nytt år!

Mvh
Styret i Gimle Brl

                                         

Info 5/2017 Dugg/frost på nye vinduer?

Gimle Borettslag                  Info 5/2017

 Vi har fått et par tilbakemeldinger fra beboere om dugg/frost på nye vinduer.

I utgangspunktet er dette normalt nå i overgangen fra +-grader til kaldt vær og motsatt, da de nye vinduene er mye bedre isolert enn de gamle.

Er problemet større må vi se hva som kan gjøres.

DERSOM dere har dugg/frost problem med nye vinduer, vennligst gi tilbakemelding i løpet av denne uka, så får vi kartlagt dette før vi evt. tar det videre. 

Sendes til: post@gimle.info innen fredag 24/11.

Mvh Gimle Brl
Bjørn Vikenes
Sekretær
Tlf: 974 94 848

Info 4/2017

Siste halvår har det ikke vært så mye info å komme med. Rehabiliterinsgprosjektet har gått sin gang og Syljuåsen har vært flinke med info til alle berørte etterhvert.

Her er likevel en liten oppdatering fra styret:
Dette er en redigert versjon av papirversjonen som ble utdelt til alle 20/10.

Status rehabiliteringsprosjekt
I disse dager ferdigstilles arbeidene, med sluttbefaring 18/10/2017.
TIPS: Det er nå montert løv-rist over nedløp oppi alle nye takrenner og styret anbefaler at takrennene sjekkes for løv og annet brask hver vår og høst for å hindre at nedløp blir tette.

Økning av felleskostnader
Som kjent vil felleskostnadene økes etter at rehabiliteringsprosjektet er ferdig. Styret vil komme tilbake med endelig fastsettelse så snart det er mulig.

Gimle BRL 40 år i 2018
Gimle Borettslag fyller 40 år i 2018, og dette skal feires:
Rambekk Gård – Fredag 31. August 2018.
Notér datoen allerede nå. Nærmere info kommer utpå våren. Jan Mathisen, Sturla G Holter og Lill Jørgensen er utnevnt til  i festkomité.

Gravearbeider i sommer/høst
Som dere sikkert har registrert har det vært noe gravearbeider i nordre del av Bjørkestien (ved nr. 10-12, 14-16 og 37-39) og ved nr. 75 (ved nedre innkjørsel fra Gimleveien) i sommer/høst. Dette skyldes hhv. lekkasje på hovedvannledning og dreneringsproblemer (BJ75). Vannledninger begynner å bli gamle og er allerede nevnt i framtidige vedlikeholds-budsjetter.
Når det først måtte graves opp vannledning, bestemte derfor styret å skifte ut hele «sløyfen» fram til nr. 10/12 og dermed ha helt ny hovedvannledning klar for framtida for disse husene, samt de nedenfor (18-20 og 22/24 og 41/43).
I disse dager er det også oppdaget et mulig ledningsbrudd ved
Bjørkestien 1. Utbedring vil bli igangsatt så snart som mulig.

Snøbrøyting 2017/2018
Styret har viderført avtalen med Jens Ivar Markestad for sesongen 2017/2018.
Det er så smale veiere og trangt og tett mellom husene at det fort kan oppstå uheldige situasjoner. Det blir derfor viktig for alle, inkludert brøytemannskaper, å gjøre det beste ut av forholdene. En god kommunikasjon og forståelse skaper bedre forhold for begge parter.

Største utfordring for brøytemannskaper er:
«Hvor skal vi gjøre av snøen?»
Vi kan dessverre ikke helt unngå å få snø i hagen eller i oppkjørselen. Ved å be om å la være å tømme snø «i min oppkjørsel», går det ut over naboen. Det er etablert oppsamlingsdepoter for snø rundt om på feltet. Disse er små og blir fort fulle, men forsøkes tømt så snart det blir oppholdsvær en stund etter snøfallene.

Noen punkter om snøbrøyting:
* Markestad forsøker å bruke mest mulig hensiktsmessig utstyr etter
forholdene. En freser og et skjær er helt stivt og rett og vil ofte «skava
ta» ujevnheter i terreng, torv og asfalt, spesielt når telen er borte (som
ved siste snøfall i fjor). Dette er vanskelig å unngå helt.
* Tørr snø er best! Snøfreser er utgansgpunktet, men det må likevel
brukes skjær innimellom, spesielt ved våt snø.
* «Alle» ønsker selvfølgelig at alt er nybrøytet og «strøkent» til kl.
07.00, men brøyteren har flere oppdrag enn vårt borettslag.
* Vær høflige mot hverandre – en samtale er bedre enn krangling.
* Forsøk å sette søppeldunker så godt unna vegkanten som mulig. Her har
noen av oss en utfordring på dager med søppeltømming og snøfall
samtidig, da renovatørene ikke alltid setter på plass dunkene.
Her må vi være oppmerksomme selv så langt det er mulig. Vi kan ikke
vente at brøytemannskaper skal sette på plass dunkene for oss.
* På «snødager» – tenk litt praktisk – prøv å parkere slik at det ikke
hindrer en effektiv snøbrøyting. Det er til beste for oss alle.

Smale veier – Oppgradering
Ved byggingen av borettslaget i 1978 var veiene ment som gangveier og slett ikke forberedt på dagens store biler og daglig biltrafikk.
Dette vil bli forsøkt tatt hensyn til når vi går i gang med veioppgradering neste år – vedtatt i rehabiliteringsbudsjettet. Styret valgte å utsette dette til all tungtrafikken ved årets prosjekt var ferdig. Som dere ser har det gått hardt ut over asfalten flere steder.

Søppelcontainere
Vi ber om at det kun er hageavfall og papiravfall som puttes i containerne. Restavfall og annen større sorterbart avfall må leveres på søpletomta.

Parkering
For å frigi noen få flere parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen i Bjørkestien vil papircontainer (og hageavfallscontainer til sommeren igjen) bli plassert nederst på det åpne området der brakkeriggen sto. Resten av denne plassen vil som vanlig bli brukt til snødepot i vinter.
For dere som har garasje – vær snill å parkere i garasjen, spesielt ved snøfall. Som dere ser er det generelt litt «snaut» med p-plasser på feltet.

Mvh
Styret i Gimle Brl

http://www.gimle.info