Rotteplager

Som de fleste sikkert har registrert i lokale medier har det vært en del rotteplager i sørbyen.
Vårt borettslag har nå fått et tilfelle i Bjørkestien. Firmaet som har håndtert skaden ber oss alle om å ta forholdsregler mot slike tilfeller:

VÆR SNILL Å IKKE MATE FUGLER/SETTE UT FUGLEMAT ETC!

Rotter spiser også fuglemat og rester av fuglemat som faller ned på bakken. Dette ser ut til å ha vært den mest sannsynlige årsaken også i vårt tilfelle. Styret ber derfor alle om å bidra til at vi ikke får mer besøk av rotter.