Måke snø fra taket?

Med tanke på snømengde hittil i vinter og fjorårets voldsomme snømengder har vel tanken om snømåking fra takene streifet oss om dagen – spesielt siden det er meldt mildvær til helga.

Vi har i dag vært i kontakt med teknisk avdeling hos GOBB og forhørt oss:
GOBB gir ingen særskilt anbefaling om snømåking enda. Snømengden er foreløpig bare på ca halvparten av fjoråret.

Siden alle leiligheter i Gimle Brl fikk nye og forsterkede tak i fjor burde det heller ikke være noen fare. Det var heller ikke alle som måkte i fjor heller, og det holdt fint.

Enhver må gjerne vurdere eget behov for trygghetsfølelse. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å måke om en føler for det.
Styret holder kontakt med GOBB og vil komme tilbake med anbefalinger dersom det skulle bli aktuelt.

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

Hilsen styret