Felleskostnader april er større enn normalt – og feil

Dere har idag mottatt en manuell faktura på felleskostnader for april.
Vi ber dere betale mottatt giro slik den er.

GOBB sier at det forhåpentligvis vil være rettet fra mai.

Årsaken er en regelendring som sier at renter og avdrag, (den enkelte leilighets andel av lånet knyttet til rehabiliteringsprosjektet vårt) ikke lenger er inkludert i felleskostnader, de skal spesifiseres utenom.

Dermed må våre felleskostnader reduseres tilsvarende. Gimle Brl har ikke hatt gjeld på flere år, så dette har ikke vært aktuelt for oss før nå. Regnskapsføreren hadde ikke tenkt på at vi allerede hadde tatt høyde for renter og avdrag i våre nye felleskostnader.

Sum felleskostnader og renter/avdrag («husleie») vil derfor bli ca. kr. 5.400 som idag, men være spesifisert.