Info 3/2018

Generalforsamling

Årets Generalforsamling blir Mandag 7. Mai kl. 18:00.
Endelig innkalling og sted for Generalforsamlingen kommer senere.

OBS! Saker til behandling på Generalforsamlingen må være styret v/Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8 i hende innen Søndag 22. april 2018.


Ny TV- og bredbåndsavtale
TV- og bredbåndsavtalen med Eidsiva Bredbånd (EB) går ut i høst. Styret hadde et møte med EB i forrige uke og vi har gleden av å fortelle at EB bygger ut fiber i hele borettslaget i løpet av sommeren 2018. Da får vi skiftet ut snart 40 år gammelt kabelnett og få en moderne teknologisk plattform.

Nærmere info og detaljer vil komme etter hvert, men et par ting kan nevnes:
– TV via Get som i dag, men kun en bitteliten dekoder – Getbox Micro.
– Opptak fra TV lagres i skyen, ikke på harddisk som i dag.
– Standard bredbåndshastighet blir: 10/10 Mbit
– Mulighet til å betale for ekstra bredbåndshastighet som før:
50/50 og 100/100 Mbit
– For beboere vil det i det daglige ikke merkes annet enn at teknologien er
annerledes og bedre.

Rehabiliteringsprosjektet
Det store prosjektet er nå fullført og kostnaden endte på totalt kr. 16.3 mill.
Noen spørsmål må avklares og følges opp. Ettårsbefaring vil kunne avdekke feil og mangler. Er det noen som oppdager saker og ting utover året, kan dere melde dette til formann Thorbjørn Hagen.

Graving og asfaltering i sommer
Det vil i sommer bli utført en del graving på feltet:

  • Utskifting av kabelnett til TV/bredbånd – tilførselsnett og inn til hver leilighet.
  • Utbedring av vannlekkasje i rør i gata vil berøre BJ 41/43, 18/20 og 22/24.
  • Oppgradering og asfaltering av veisystemet som tidligere avtalt.

Styret vil kreve av utførende entreprenører at gravingen koordineres for å slippe dobbeltarbeid. Det er derfor naturlig at asfaltering av veier kommer helt til slutt.

E-postadresser
Vi har e-postadresser på snart alle i Gimle Brl, og formidling av info som dette og andre saker er veldig rasjonelt via e-post. Dette er selvfølgelig ikke et krav og de som ønsker det skal gjerne få info på papir i postkassa fortsatt.
Denne info er derfor sendt både som vedlegg i e-post og lagt i postkassene.
Fint om du/dere som evt. IKKE har fått denne Info 3/2018 på e-post, men som ønsker det heretter, sende e-postadressen din til post@gimle.info.

Takk for hjelpen!

Vi ønsker alle beboere en riktig god påske!