Info 2/2018

Gimle Borettslag                  Info 2/2018       24/1/2018

Snømengde på tak – Ny info fra GOBB!

Vi har i dag fått nye anbefalinger fra GOBB ang. snømengde på hustak:

Det anbefales å måke takene nå!

På grunn av nytt kraftig snøfall i går og mildvær idag, er det nå iflg. GOBB ikke lenger tvil om at vi bør måke av hustakene!

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

HUSK også: Ikke måk en side av hustaket først og så den andre! Måk litt på hver side hele veien, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Lykke til!

 

Mvh
Styret i Gimle Brl