Info 1/2018

Godt nytt år!

Snø!
Vinterens snømengde har vel ikke nådd noen rekord enda, men er i alle fall noe uvant. Som vi før har nevnt er det en utfordring hvor snøen skal gjøres av ved brøyting og måking. Vi håper dette ikke har skapt for mye ulemper så langt.

Når det gjelder snømengde på tak, har styret vært i kontakt med GOBB, som
sier at våre leiligheter normalt skal tåle mye mer (ca. 150-200 kg/m2) enn det som er kommet på takene til nå (anslått til ca 60-70 kg/m2 av GOBB)

Det er derfor foreløpig ikke nødvendig å anbefale måking av hustakene, men det er selvfølgelig fritt opptil den enkelte huseier.

For de som har garasje derimot, kan det være smart å måke, da disse konstruksjonene sannsynligvis ikke er så kraftige som husene.

Et lite tips uansett: Ikke måk en side først og så den andre! Måk litt på hver side samtidig, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Styret vil komme tilbake med ny info og anbefaling dersom det skulle bli aktuelt.

Mvh
Styret i Gimle Brl