Info 2/2018

Gimle Borettslag                  Info 2/2018       24/1/2018

Snømengde på tak – Ny info fra GOBB!

Vi har i dag fått nye anbefalinger fra GOBB ang. snømengde på hustak:

Det anbefales å måke takene nå!

På grunn av nytt kraftig snøfall i går og mildvær idag, er det nå iflg. GOBB ikke lenger tvil om at vi bør måke av hustakene!

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

HUSK også: Ikke måk en side av hustaket først og så den andre! Måk litt på hver side hele veien, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Lykke til!

 

Mvh
Styret i Gimle Brl

 

 

Info 1/2018

Godt nytt år!

Snø!
Vinterens snømengde har vel ikke nådd noen rekord enda, men er i alle fall noe uvant. Som vi før har nevnt er det en utfordring hvor snøen skal gjøres av ved brøyting og måking. Vi håper dette ikke har skapt for mye ulemper så langt.

Når det gjelder snømengde på tak, har styret vært i kontakt med GOBB, som
sier at våre leiligheter normalt skal tåle mye mer (ca. 150-200 kg/m2) enn det som er kommet på takene til nå (anslått til ca 60-70 kg/m2 av GOBB)

Det er derfor foreløpig ikke nødvendig å anbefale måking av hustakene, men det er selvfølgelig fritt opptil den enkelte huseier.

For de som har garasje derimot, kan det være smart å måke, da disse konstruksjonene sannsynligvis ikke er så kraftige som husene.

Et lite tips uansett: Ikke måk en side først og så den andre! Måk litt på hver side samtidig, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Styret vil komme tilbake med ny info og anbefaling dersom det skulle bli aktuelt.

Mvh
Styret i Gimle Brl