Info 6/2017

Info 6/2017

Økning av felleskostnader fra 2018
Som tidligere varslet blir en økning av felleskostnader i Gimle Brl etter at rehabiliteringsprosjektet nå er i mål. I styremøte den 29/11/2017 ble det vedtatt å øke felleskostnader med kr. 750/mnd. fra januar 2018.

Status rehabiliteringsprosjekt
Overtagelsesprotokoll ble undertegnet i møte med Syljuåsen den 29/11/2017 med enkelte merknader om ikke-fullførte arbeider (mest vinduer). Restarbeid vil bli utført så snart som mulig. Både Syljuåsen og styret i Gimle Brl er veldig godt fornøyd med prosjektet, selv om det har vært litt utfordrende med takarbeider i regnværet i høst.
I prosjektet er det også lagt inn et beløp til vedlikehold og asfaltering av veier. Dette er det tatt hensyn til i økningen av felleskostnader, siden beløpet «er igjen» på det totale lånet for prosjektet, og vil bli brukt i 2018.

Papircontainer på hovedparkeringsplass i Bjørkestien.
Denne vil bli stående på p-plassen i vinter som før. Både papir- og hageavfalls-container er som kjent tenkt plassert på området der brakkeriggen sto, for å frigi noen flere p-plasser. Siden opprydding og klargjøring av dette området ikke ble ferdig til snøen kom, venter vi til våren med omplassering.

 Hvis ikke noe helt spesielt skjer nå i desember, blir dette siste info før årsslutt.

Styret vil derfor benytte anledningen til å ønske alle beboere i Gimle Brl
God jul og godt nytt år!

Mvh
Styret i Gimle Brl