Info 4/2017

Siste halvår har det ikke vært så mye info å komme med. Rehabiliterinsgprosjektet har gått sin gang og Syljuåsen har vært flinke med info til alle berørte etterhvert.

Her er likevel en liten oppdatering fra styret:
Dette er en redigert versjon av papirversjonen som ble utdelt til alle 20/10.

Status rehabiliteringsprosjekt
I disse dager ferdigstilles arbeidene, med sluttbefaring 18/10/2017.
TIPS: Det er nå montert løv-rist over nedløp oppi alle nye takrenner og styret anbefaler at takrennene sjekkes for løv og annet brask hver vår og høst for å hindre at nedløp blir tette.

Økning av felleskostnader
Som kjent vil felleskostnadene økes etter at rehabiliteringsprosjektet er ferdig. Styret vil komme tilbake med endelig fastsettelse så snart det er mulig.

Gimle BRL 40 år i 2018
Gimle Borettslag fyller 40 år i 2018, og dette skal feires:
Rambekk Gård – Fredag 31. August 2018.
Notér datoen allerede nå. Nærmere info kommer utpå våren. Jan Mathisen, Sturla G Holter og Lill Jørgensen er utnevnt til  i festkomité.

Gravearbeider i sommer/høst
Som dere sikkert har registrert har det vært noe gravearbeider i nordre del av Bjørkestien (ved nr. 10-12, 14-16 og 37-39) og ved nr. 75 (ved nedre innkjørsel fra Gimleveien) i sommer/høst. Dette skyldes hhv. lekkasje på hovedvannledning og dreneringsproblemer (BJ75). Vannledninger begynner å bli gamle og er allerede nevnt i framtidige vedlikeholds-budsjetter.
Når det først måtte graves opp vannledning, bestemte derfor styret å skifte ut hele «sløyfen» fram til nr. 10/12 og dermed ha helt ny hovedvannledning klar for framtida for disse husene, samt de nedenfor (18-20 og 22/24 og 41/43).
I disse dager er det også oppdaget et mulig ledningsbrudd ved
Bjørkestien 1. Utbedring vil bli igangsatt så snart som mulig.

Snøbrøyting 2017/2018
Styret har viderført avtalen med Jens Ivar Markestad for sesongen 2017/2018.
Det er så smale veiere og trangt og tett mellom husene at det fort kan oppstå uheldige situasjoner. Det blir derfor viktig for alle, inkludert brøytemannskaper, å gjøre det beste ut av forholdene. En god kommunikasjon og forståelse skaper bedre forhold for begge parter.

Største utfordring for brøytemannskaper er:
«Hvor skal vi gjøre av snøen?»
Vi kan dessverre ikke helt unngå å få snø i hagen eller i oppkjørselen. Ved å be om å la være å tømme snø «i min oppkjørsel», går det ut over naboen. Det er etablert oppsamlingsdepoter for snø rundt om på feltet. Disse er små og blir fort fulle, men forsøkes tømt så snart det blir oppholdsvær en stund etter snøfallene.

Noen punkter om snøbrøyting:
* Markestad forsøker å bruke mest mulig hensiktsmessig utstyr etter
forholdene. En freser og et skjær er helt stivt og rett og vil ofte «skava
ta» ujevnheter i terreng, torv og asfalt, spesielt når telen er borte (som
ved siste snøfall i fjor). Dette er vanskelig å unngå helt.
* Tørr snø er best! Snøfreser er utgansgpunktet, men det må likevel
brukes skjær innimellom, spesielt ved våt snø.
* «Alle» ønsker selvfølgelig at alt er nybrøytet og «strøkent» til kl.
07.00, men brøyteren har flere oppdrag enn vårt borettslag.
* Vær høflige mot hverandre – en samtale er bedre enn krangling.
* Forsøk å sette søppeldunker så godt unna vegkanten som mulig. Her har
noen av oss en utfordring på dager med søppeltømming og snøfall
samtidig, da renovatørene ikke alltid setter på plass dunkene.
Her må vi være oppmerksomme selv så langt det er mulig. Vi kan ikke
vente at brøytemannskaper skal sette på plass dunkene for oss.
* På «snødager» – tenk litt praktisk – prøv å parkere slik at det ikke
hindrer en effektiv snøbrøyting. Det er til beste for oss alle.

Smale veier – Oppgradering
Ved byggingen av borettslaget i 1978 var veiene ment som gangveier og slett ikke forberedt på dagens store biler og daglig biltrafikk.
Dette vil bli forsøkt tatt hensyn til når vi går i gang med veioppgradering neste år – vedtatt i rehabiliteringsbudsjettet. Styret valgte å utsette dette til all tungtrafikken ved årets prosjekt var ferdig. Som dere ser har det gått hardt ut over asfalten flere steder.

Søppelcontainere
Vi ber om at det kun er hageavfall og papiravfall som puttes i containerne. Restavfall og annen større sorterbart avfall må leveres på søpletomta.

Parkering
For å frigi noen få flere parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen i Bjørkestien vil papircontainer (og hageavfallscontainer til sommeren igjen) bli plassert nederst på det åpne området der brakkeriggen sto. Resten av denne plassen vil som vanlig bli brukt til snødepot i vinter.
For dere som har garasje – vær snill å parkere i garasjen, spesielt ved snøfall. Som dere ser er det generelt litt «snaut» med p-plasser på feltet.

Mvh
Styret i Gimle Brl

http://www.gimle.info