Info 3/2017

DUGNAD  Onsdag 10. Mai kl. 17:00

Det blir dugnad på feltet onsdag 10. mai. Kl. 17:00.

Containere for hageavfall og restavfall blir bestilt og utplassert som før.

NB! Vi ber om respekt for at søppel som kan sorteres og leveres GRATIS på søpletomta IKKE blir kastet i restavfallscontainerne denne dagen. Tidligere har dette resultert i at containerne blir fulle med en gang og bare noen få får benyttet tilbudet.