Info 2/2017

Årets Generalforsamling blir Tirsdag 9. Mai

Endelig innkalling med tid og sted kommer senere, men sett av datoen allerede nå.

VIKTIG! Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være levert styret v/Leder Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8,
senest onsdag 26. april 2017

Ny søppeldunk for glass og metall

Som dere kanskje har sett i avisen kommer det en ny søppeldunk for glass og metall. Utlevering av nye dunker starter etter påske.
Første tømming av disse blir i August, men blir det fullt før (..og sannsynligvis gjør det det) må vi bruke glasskontainere rundt i byen som idag. ETTER denne August-tømmingen kommer vi inn i fast tømmerutine (antagelig hver 7-8 uke), som vil bli bekjentgjort via kommunens nye tømmekalender for 2. halvår 2017.
Glass/metallkontainerne i byen vil bli fjernet for godt etter August.

Det blir dermed ikke aktuelt med en felles glass/metallkontainer i borettslaget slik som for papir.
Nytt: Drikkekartonger skal heretter kastes i papirkontainer.

Styret ønsker dere alle en riktig god påske!