Info 5/2016 Måleravlesning – Frist 28. desember

Info 5/2016

Strømmålerne må som vanlig leses av ved årsslutt.

Nærmere informasjon om avlesing sendes ut til hver enkelt beboer i Gimle Brl i disse dager. Avlesingen skal utføres nærmest mulig årsskiftet og styret har satt en frist til

Onsdag 28. desember

og må meldes tilbake til sekretær Bjørn Vikenes, Bjørkestien 22.

Som dere sikkert har mottatt brev om fra GOBB, vil strømregninga fra 1.1.2017 komme separat fra Eidsiva Energi og ikke lenger være inkludert i felleskostnader fra GOBB.

Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert nye, digitale strømmålere. Da slipper vi å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk forbruk. Dere kan lese mer om utskifting av målere her.

Styret ønsker alle beboere i Gimle BRL en riktig god jul og et godt nytt år!