Info 4/2016

Varsel om husleieregulering (økning av felleskostnader)

På styremøtet i Gimle Brl onsdag 9/11 ble det besluttet å øke felles-kostnadene med

Kr. 650 pr måned fra og med 1. januar 2017

Bakgrunnen er et ønske fra styret om å styrke beholdningen på driftskontoen, samt å kunne ta noen løpende kostnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet (tak og vinduer) i 2017. Dette vil også i beste fall kunne redusere det endelige lånebehovet.

Reguleringen nå vil utgjøre ca. halvparten av den varslede husleie-økningen relatert til rehabiliteringen. Fastsettelse av endelig «ny» husleie vil som tidligere vedtatt skje etter at prosjektet er ferdig, ca
1. januar 2018.