Dugnad

Dugnaden som ble bestemt til torsdag 9. mai er utsatt til
MANDAG 13. MAI fra kl. 17

Ukens verste værmelding er til torsdag, så da ble valget enkelt 🙂

Hilsen styret

Rotteplager

Som de fleste sikkert har registrert i lokale medier har det vært en del rotteplager i sørbyen.
Vårt borettslag har nå fått et tilfelle i Bjørkestien. Firmaet som har håndtert skaden ber oss alle om å ta forholdsregler mot slike tilfeller:

VÆR SNILL Å IKKE MATE FUGLER/SETTE UT FUGLEMAT ETC!

Rotter spiser også fuglemat og rester av fuglemat som faller ned på bakken. Dette ser ut til å ha vært den mest sannsynlige årsaken også i vårt tilfelle. Styret ber derfor alle om å bidra til at vi ikke får mer besøk av rotter.

Måke snø fra taket?

Med tanke på snømengde hittil i vinter og fjorårets voldsomme snømengder har vel tanken om snømåking fra takene streifet oss om dagen – spesielt siden det er meldt mildvær til helga.

Vi har i dag vært i kontakt med teknisk avdeling hos GOBB og forhørt oss:
GOBB gir ingen særskilt anbefaling om snømåking enda. Snømengden er foreløpig bare på ca halvparten av fjoråret.

Siden alle leiligheter i Gimle Brl fikk nye og forsterkede tak i fjor burde det heller ikke være noen fare. Det var heller ikke alle som måkte i fjor heller, og det holdt fint.

Enhver må gjerne vurdere eget behov for trygghetsfølelse. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å måke om en føler for det.
Styret holder kontakt med GOBB og vil komme tilbake med anbefalinger dersom det skulle bli aktuelt.

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

Hilsen styret

Fraværende gatelys

Godt nytt år til alle beboere i Gimle Borettslag!

Som dere sikkert har merket har gatelyset på feltet vært fraværende en stund.
Feilen ble meldt før jul og purret i romjula, men det ser ut til å være en viss treghet i dette systemet.
Styret følger opp overfor Eidsiva og kommunen og håper det blir rettet snart.

Dette til orientering.

Mvh
Styret i Gimle Brl

Dugnad – Mandag 14. Mai 2018

Årets dugnad blir Mandag 14. Mai fra kl. 17.00

Flott om så mange som mulig har anledning til å pynte opp rundt på feltet før 17. Mai.
Mange beboere har fått knekt greiner på busker og trær etter vinterens snøfall. Container for hageavfall blir bestilt til denne uka. Fyll gjerne opp så snart som mulig,  så blir den tømt igjen før dugnaden.

Styret i Gimle Brl.

Felleskostnader april er større enn normalt – og feil

Dere har idag mottatt en manuell faktura på felleskostnader for april.
Vi ber dere betale mottatt giro slik den er.

GOBB sier at det forhåpentligvis vil være rettet fra mai.

Årsaken er en regelendring som sier at renter og avdrag, (den enkelte leilighets andel av lånet knyttet til rehabiliteringsprosjektet vårt) ikke lenger er inkludert i felleskostnader, de skal spesifiseres utenom.

Dermed må våre felleskostnader reduseres tilsvarende. Gimle Brl har ikke hatt gjeld på flere år, så dette har ikke vært aktuelt for oss før nå. Regnskapsføreren hadde ikke tenkt på at vi allerede hadde tatt høyde for renter og avdrag i våre nye felleskostnader.

Sum felleskostnader og renter/avdrag («husleie») vil derfor bli ca. kr. 5.400 som idag, men være spesifisert.

 

Info 3/2018

Generalforsamling

Årets Generalforsamling blir Mandag 7. Mai kl. 18:00.
Endelig innkalling og sted for Generalforsamlingen kommer senere.

OBS! Saker til behandling på Generalforsamlingen må være styret v/Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8 i hende innen Søndag 22. april 2018.


Ny TV- og bredbåndsavtale
TV- og bredbåndsavtalen med Eidsiva Bredbånd (EB) går ut i høst. Styret hadde et møte med EB i forrige uke og vi har gleden av å fortelle at EB bygger ut fiber i hele borettslaget i løpet av sommeren 2018. Da får vi skiftet ut snart 40 år gammelt kabelnett og få en moderne teknologisk plattform.

Nærmere info og detaljer vil komme etter hvert, men et par ting kan nevnes:
– TV via Get som i dag, men kun en bitteliten dekoder – Getbox Micro.
– Opptak fra TV lagres i skyen, ikke på harddisk som i dag.
– Standard bredbåndshastighet blir: 10/10 Mbit
– Mulighet til å betale for ekstra bredbåndshastighet som før:
50/50 og 100/100 Mbit
– For beboere vil det i det daglige ikke merkes annet enn at teknologien er
annerledes og bedre.

Rehabiliteringsprosjektet
Det store prosjektet er nå fullført og kostnaden endte på totalt kr. 16.3 mill.
Noen spørsmål må avklares og følges opp. Ettårsbefaring vil kunne avdekke feil og mangler. Er det noen som oppdager saker og ting utover året, kan dere melde dette til formann Thorbjørn Hagen.

Graving og asfaltering i sommer
Det vil i sommer bli utført en del graving på feltet:

  • Utskifting av kabelnett til TV/bredbånd – tilførselsnett og inn til hver leilighet.
  • Utbedring av vannlekkasje i rør i gata vil berøre BJ 41/43, 18/20 og 22/24.
  • Oppgradering og asfaltering av veisystemet som tidligere avtalt.

Styret vil kreve av utførende entreprenører at gravingen koordineres for å slippe dobbeltarbeid. Det er derfor naturlig at asfaltering av veier kommer helt til slutt.

E-postadresser
Vi har e-postadresser på snart alle i Gimle Brl, og formidling av info som dette og andre saker er veldig rasjonelt via e-post. Dette er selvfølgelig ikke et krav og de som ønsker det skal gjerne få info på papir i postkassa fortsatt.
Denne info er derfor sendt både som vedlegg i e-post og lagt i postkassene.
Fint om du/dere som evt. IKKE har fått denne Info 3/2018 på e-post, men som ønsker det heretter, sende e-postadressen din til post@gimle.info.

Takk for hjelpen!

Vi ønsker alle beboere en riktig god påske!

 

Info 2/2018

Gimle Borettslag                  Info 2/2018       24/1/2018

Snømengde på tak – Ny info fra GOBB!

Vi har i dag fått nye anbefalinger fra GOBB ang. snømengde på hustak:

Det anbefales å måke takene nå!

På grunn av nytt kraftig snøfall i går og mildvær idag, er det nå iflg. GOBB ikke lenger tvil om at vi bør måke av hustakene!

En viktig sak vi må tenke på hvis vi leier andre til å måke:
Vi er som huseier og borettslag ansvarlig dersom vedkommende faller ned/skader seg ved måking av tak. Husk derfor å forsikre deg om at vedkommende person/firma har forsikring!

HUSK også: Ikke måk en side av hustaket først og så den andre! Måk litt på hver side hele veien, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Lykke til!

 

Mvh
Styret i Gimle Brl

 

 

Info 1/2018

Godt nytt år!

Snø!
Vinterens snømengde har vel ikke nådd noen rekord enda, men er i alle fall noe uvant. Som vi før har nevnt er det en utfordring hvor snøen skal gjøres av ved brøyting og måking. Vi håper dette ikke har skapt for mye ulemper så langt.

Når det gjelder snømengde på tak, har styret vært i kontakt med GOBB, som
sier at våre leiligheter normalt skal tåle mye mer (ca. 150-200 kg/m2) enn det som er kommet på takene til nå (anslått til ca 60-70 kg/m2 av GOBB)

Det er derfor foreløpig ikke nødvendig å anbefale måking av hustakene, men det er selvfølgelig fritt opptil den enkelte huseier.

For de som har garasje derimot, kan det være smart å måke, da disse konstruksjonene sannsynligvis ikke er så kraftige som husene.

Et lite tips uansett: Ikke måk en side først og så den andre! Måk litt på hver side samtidig, slik at det ikke blir skjevfordeling av vekten underveis.

Styret vil komme tilbake med ny info og anbefaling dersom det skulle bli aktuelt.

Mvh
Styret i Gimle Brl